PRESENTACIÓ

CATESCO es va crear l’any 1985 amb l’objectiu de contribuir a promoure la presència de la llengua i cultura catalanes a l’àmbit de la UNESCO i difondre i potenciar els valors, projectes i iniciatives de la UNESCO a Catalunya. D’acord amb els seus Estatuts, CATESCO treballa “per promoure a la societat catalana els principis i valors de la UNESCO en els àmbits que li són propis com l’educació, la ciència, la cultura, el desenvolupament sostenible, la democràcia, els drets humans, la llibertat d’expressió i comunicació, la ciutadania global, el diàleg i la pau”. En aquest sentit, ha impulsat iniciatives importants sobre interculturalitat, diàleg intercultural i interreligiós, diversitat lingüística, patrimoni cultural material i immaterial, sostenibilitat, i educació transformadora compromesa amb el desenvolupament sostenible i la ciutadania global.

L’associació va ser fundada amb el nom “Centre UNESCO de Catalunya”, i també va emprar el nom UNESCOCAT; però com a conseqüència del Marc normatiu referent a les associacions i els clubs UNESCO adoptat per la 39a Conferència General de la UNESCO el 2017, en què s’extingeix la figura dels “centres per a la UNESCO”, el 2019 l’associació va decidir deixar de formar part del col·lectiu d’associacions, centres i clubs UNESCO i va adoptar el nom CATESCO (Organització Catalunya per a l’Educació, la Ciència i la Cultura).

L’associació està adscrita al Departament de Comunicació Global de Nacions Unides, i va assolir l’estatus de relacions oficials amb la UNESCO el 1993 i l’estatus consultiu especial amb el Consell Econòmic i Social de Nacions Unides (ECOSOC) l’any 2002. Des de l’adopció de l’Agenda 2030 per part de Nacions Unides, CATESCO ha fet una incidència especial en la transformació educativa com a via per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Igualment, ha participat a les Conferències Generals de la UNESCO, a les reunions del Fòrum Polític d’alt nivell de les Nacions Unides, a la Comissió de les Nacions Unides sobre la Condició de les Dones i al Consell de Drets Humans de Nacions Unides, entre d’altres.