Project Description

Els darrers anys, UNESCOCAT ha fet seva la crida de la UNESCO a promoure grans aliances per transformar l’educació de manera que sensibilitzi i capaciti les persones per a dur a terme vides plenes i poder respondre als reptes locals-globals. Recentment hem publicat en català el document de la UNESCO sobre l’Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible, i estem treballant en una iniciativa per difondre i fomentar al sistema educatiu una educació per al desenvolupament sostenible avançada, integrant el treball dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu de preparar la nostra societat per fer front als principals reptes globals i contribuir al desplegament de l’Agenda 2030. El dimecres 12 de desembre del 2018 a l’Auditori de La Pedrera vam organitzar l’acte Transformar l’educació per transformar el món en què vivim, amb la participació de la Prof. Stefania Giannini, directora general adjunta per a l’Educació de la UNESCO –la màxima responsable d’Educació dins el sistema de Nacions Unides–, on vam presentar tant la publicació com la iniciativa.

Visualitza el vídeo-resum:

Entrevista a la Prof. Stefania Giannini