Enguany, Barcelona ha estat responsable d’acollir la Conferència Mundial d’Educació Superior de la UNESCO (WHEC 2022). La WHEC té com a objectiu reunir diferents actors rellevants per definir i preparar un full de ruta que pretén donar resposta als reptes als quals s’enfronta la humanitat i el planeta, amb especial atenció a la disrupció global creada per la COVID-19 en l’àmbit de l’educació. 

Una delegació de CATESCO, formada per l’Eduard Vallory, president, i la Marina Gay, directora, ha participat al programa oficial de l’esdeveniment, en el qual destaquem la rellevància del nou informe mundial sobre educació de la UNESCO “Reimaginem junts els nostres futurs”, que identifica en les universitats i l’educació superior un rol cabdal en la transformació de l’aprenentatge en el conjunt dels sistemes educatius del món. 

En el programa paral·lel, CATESCO ha organitzat dos side events per a contribuir al diàleg i la reflexió cap al canvi de paradigma educatiu que proclama la UNESCO. El primer, “L’agenda de transformació digital en l’educació superior post-pandèmia”, va tenir lloc dimarts 17 a l’Auditori del Convent dels Àngels (MACBA) amb la col·laboració de The Dialogue, organització amb seu a Washington que vetlla pel lideratge i recerca de l’Amèrica Llatina. L’acte, en format híbrid, va obrir el debat sobre la transformació digital de l’educació superior en la post-pandèmia. La trobada va aplegar les opinions d’una trentena d’experts respecte als canvis i nous reptes que ha generat la pandèmia en el marc de l’educació superior, mitjançant la discussió de preguntes grupals per tal de compartir i reflexionar sobre possibles bones pràctiques.

El segon, “Repensar l’accés a la universitat”, va tenir lloc dimecres 18 a l’Auditori del Caixaforum Barcelona. L’acte, co-organitzat per CATESCO, l’ACUP i la Fundació “la Caixa”, va comptar amb la participació especial de la Prof. Ann Cook, directora del New York Performance Standards Consortium, i la Prof. Michelle Fine, de la City University of New York, que van exposar el seu cas d’èxit d’accés inclusiu a la universitat dels joves de la xarxa d’instituts del Consortium. El Prof. i director de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1st, David Bueno, la Prof. de recerca ICREA de l’IPEG, Caterina Calsamiglia, i el Prof. al Departament d’Educació de la Universidad de Magallanes, Álvaro González Sanzana, van fer una anàlisi i discussió posterior de l’experiència, i finalment, la Secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Cristina Gelpí i el director general d’Innovació, Digitalització i Currículum de la Generalitat, Joan Cuevas, van cloure l’acte, apuntant els reptes dels mecanismes d’accés a la universitat de Catalunya.

La cloenda de la Conferència Mundial d’Educació Superior de la UNESCO, a va anar a càrrec de la subdirectora general d’educació de la UNESCO, Stefania Giannini, qui va assenyalar tres responsabilitats principals i compartides: considerar l’Educació Superior com un bé públic i comú, connectar la comunitat acadèmica amb la societat, i fomentar una nova ecologia de l’aprenentatge, que ha de ser permanent i col·laborativa.

La WHEC ha permès aglutinar a Barcelona durant tres dies experts i personalitats rellevants del món acadèmic, polític i social de l’àmbit de l’educació superior, tot generant un espai de debat per a aprofundir i ampliar els esforços orientats a la producció de coneixement, diàleg sobre polítiques, intercanvi i generació de xarxes, esdevenint, tal i com pretenia la pròpia UNESCO, “una conversa mundial alimentada pels relats diversos sobre educació superior”.