Dilluns 5 d’octubre, Dia Mundial dels Docents (UNESCO)

Unescocat i la Fundació Bofill han presentat una proposta dirigida a les formacions parlamentàries i al món municipal per tal que s’acordi a 10 anys un pla d’actualització del sistema educatiu català, que s’avanci al creixement de les desigualtats que està generant la pandèmia i respongui a l’Agenda 2030 i en particular a l’ODS 4: “Garantir una educació de qualitat, inclusiva i equitativa, i generar oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom”.

La proposta s’ha presentat al mateix temps que l’avaluació del programa Escola Nova 21, feta per uns experts externs. El coneixement i procediments generats amb l’experiència Escola Nova 21 i amb d’altres permetrien impulsar una gran acció de sistema. És a dir, l’experiència avaluada d’accions de canvi educatiu demostra que la transformació de tots els centres és possible.

Per què Un Pla d’actualització del Sistema Educatiu?

Creiem que l’instrument que pot garantir una política educativa de llarg termini que vagi més enllà d’una legislatura i un govern és l’establiment d’un Pla 2030 d’Actualització del Sistema Educatiu, que desplegui el consens ja existent a nivell polític i social, sumi esforços de govern i d’ens locals, faci partícip la comunitat educativa i tingui el seguiment del Parlament, des d’un compromís compartit.

En aquest sentit, fruit de l’experiència viscuda a les iniciatives de canvi educatiu participades per ens locals i societat civil, dels informes d’experts elaborats els darrers anys i de la pròpia Agenda 2030 de Nacions Unides, proposem que aquest Pla contingui quinze compromisos:

  • La fita de 5 grans objectius de canvi concrets a nivell d’escoles i instituts del Servei d’Educació de Catalunya.
  • Una estratègia efectiva amb mesures pautades per fer possible l’actualització educativa a cada centre, de les que n’indiquem 5 que sorgeixen de l’experiència duta a terme a través d’Escola Nova 21 avaluada conjuntament amb el Departament.
  • La realització de 5 reformes estructurals en el sistema educatiu per fer sostenible el canvi.

La proposta d’elaborar un Pla a deu anys d’actualització del sistema educatiu s’ha presentat amb el suport d’una llista de 60 persones: els directors/es de trenta escoles i instituts vinculats a Escola Nova 21 i/o al Fòrum Futurs de l’Educació, i trenta personalitats i acadèmics d’àmbits diversos: de la transformació digital, les ciències experimentals i l’ecologia a la filosofia, l’educació o els drets humans. Entre elles hi ha l’exdirector de la UNESCO i president de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza; l’arquitecta i presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall; el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals; la sociòloga Marina Subirats; el director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero; o la presidenta de la Xarxa Mediterrània d’Àrees Marines Protegides, Puri Canals.

Descarrega el document amb la proposta completa
Llegeix el Dossier de premsa

Pots recuperar aquí la roda de Premsa