17, 18 i 19 de maig de 2021

La Conferència Mundial d’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) de la UNESCO es va celebrar de forma virtual, amb seu a Berlin, el 17, 18 i 19 de maig de 2021, després de ser posposada el 2020 a causa de la pandèmia de la Covid-19.

La Conferència va comptar amb 3 dies complets de debats i exposicions de bones pràctiques d’EDS d’arreu del món, així com de declaracions polítiques de més de 80 ministres de diferents països. Tot aquest debat es va concloure el dimecres 19 de maig amb la presentació de la Declaració de Berlin sobre l’Educació per al Desenvolupament Sostenible que fa una crida a “Aprendre pel planeta. Actuar per a la sostenibilitat”.

La Declaració de Berlin

La Declaració està signada per  representants d’institucions governamentals i de la societat civil de països d’arreu del món, així com organismes i organitzacions internacionals. 

Parteix de 3 premises clau

  1. El món viu una situació dramàtica de reptes globals interrelacionats que requereixen una transformació profunda del planeta cap al camí del desenvolupament sostenible.
  2. L’educació és un potenciador clau de canvi de mentalitats i actituds, i afavoreix la integració de totes les dimensions del desenvolupament sostenible (ambiental, social i econòmica).
  3. L’EDS, inclosa a l’ODS 4.7 de l’Agenda 2030 de NU i que alhora esdevé la condició de possibilitat del conjunt dels 17 ODS, és la base de la transformació que necessitem, ja que permet educar als infants i joves com a “agents de canvi per aconseguir el desenvolupament sostenible”.

A partir d’aquestes premises, estableix 16 compromisos per a que l’EDS impregni els sistemes educatius del món i se situï com un element central, esdevingui un eix fonamental de capacitació docent de professorat, i impulsi la transformació de l’aprenentatge a l’escola.

Així mateix, aquests 16 compromisos també es refereixen a empoderar els infants com a agents de canvi per aconseguir el desenvolupament sostenible, per tal que siguin cocreadors de la transformació individual i social que necessita el nostre planeta; o també a assegurar el finançament i els recursos necessaris per l’EDS especialment durant l’època de la COVID-19, però també després.  

En resum, com a idea força, la declaració reivindica l’EDS com la palanca clau per transformar els sistemes educatius del món. Tal i com va dir la Directora General Adjunta per a l’Educació de la UNESCO, la Prof. Stefania Giannini, a la presentació de la Declaració: “In this declaration we acknowledge the power of education to turn things around.  An education that builds the knowledge, creates the awareness and leads to the necessary big, disruptive change we need”.

Traducció pròpia

Aquesta publicació és la traducció de les recomanacions finals del document “Learn for our planet. A global review of how environmental issues are integrated in education” (UNESCO, 2021), que analitza fins a quin punt els aspectes relacionats amb el medi ambient estan integrats en l’educació als cinc continents. El document original de la UNESCO es va presentar en el marc de la Conferència, el maig de 2021 a Berlin.

Descarrega el document

Documents Font de la Conferència

Visita la pàgina web de la Conferència Mundial d’EDS
Llegeix la Declaració de Berlin sobre l’EDS (en Anglès)
Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenibles: Objectius d’aprenentatge