Project Description

La UNESCO ha publicat a la seva col·lecció de documents de recerca i prospectiva educativa un “paper” sobre l’Aliança Escola Nova 21 per un sistema educatiu avançat, que va encarregar a Unescocat. L’objectiu és mostrar com a cas d’estudi l’articulació d’una àmplia aliança entre escoles, entitats de la societat civil i administracions públiques per a la transformació educativa, com ha estat Escola Nova 21 a Catalunya, i poder-ne extreure aprenentatges que serveixin per a impulsar altres iniciatives en la mateixa direcció.

El “paper” porta per títol Rethinking Education in Catalonia: The Escola Nova 21 Alliance – A case study i ha estat escrit per Eduard Vallory, director d’Escola Nova 21 i president d’Unescocat, amb el suport de l’equip d’Escola Nova 21. Es troba publicat al directori sobre recerca i prospectiva que es pot consultar al web de la UNESCO.És el número 23 de la col·lecció en línia Education Research and Foresight (ERF) Working Papers, una sèrie que proposa anàlisis crítiques i reflexions sobre els reptes i les oportunitats de l’educació al segle xxi i proporciona informació sobre els conceptes i principis que guien la política global de l’educació, així com els compromisos clau de l’Agenda de l’Educació 2030. La sèrie està dissenyada per a analistes de polítiques educatives, investigadors, activistes i professionals.