Project Description

París, del 30 d’octubre al 14 de novembre de 2017

La 39a Conferència General de la UNESCO s’ha reunit a París del 30 d’octubre al 14 de novembre de 2017. Aquesta conferència ha estat marcada pel canvi en el lideratge de l’organització, donat que ha nomenat a l’exministra francesa Audrey Azoulay nova Directora General de la UNESCO prenent el relleu d’Irina Bokova. En el seu discurs de presa de possessió, Azoulay ha remarcat la rellevància de la UNESCO, gràcies a la seva capacitat real d’aportar respostes creatives als desafiaments del nostre temps.

La Conferència General de la UNESCO ha aprovat el programa per als pròxims dos anys, fent èmfasi en el paper catalitzador de la UNESCO per liderar la consecució de l’Agenda 2030 en Educació. En la mateixa línia, l’1 de novembre es va fer una sessió sobre el Reforç de la rendició de comptes en la implementació de l’ODS 4 – Educació 2030, on els i les ministres van debatre en dos panells sobre els mecanismes per monitoritzar i revisar la implementació de l’ODS 4.

Així mateix, els estats membres van aprovar continuar treballant en el Projecte de Conveni sobre Mobilitat Acadèmica de la UNESCO. D’aquesta manera s’estableix el camí perquè el futur Conveni, que té com a objectiu proporcionar un marc mundial de principis i normes universals per al reconeixement de títols, diplomes i certificats de l’educació superior, sigui aprovat definitivament a la Conferència General del 2019. 

D’altra banda, la Conferència també va adoptar un nou Marc normatiu referent a les associacions i els clubs UNESCO, on s’estableix l’extinció en els pròxims dos anys de la figura dels “centres per a la UNESCO” com a part del col·lectiu d’associacions i clubs UNESCO, fet que tindrà com a conseqüència que el Centre UNESCO de Catalunya hagi de canviar el nom amb el que va ser creat en finalitzar-se aquest període de dos anys.

La relació oficial amb la UNESCO que té el Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat li possibilita participar com a convidada a la Conferència General de la UNESCO, i en aquesta ocasió hi va assistir amb una delegació formada pel director i el president de l’entitat. A més de poder participar en espais de debat i obtenir informació de primera mà sobre la definició de les línies estratègiques de l’Organització per als propers anys, Unescocat va tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà el que fan organitzacions de tot el món en relació amb l’educació i la implementació de l’ODS 4, presentats en esdeveniments paral·lels al voltant de la Conferència General.

D’entre aquests esdeveniments paral·lels, en destaca la sessió organitzada per l’International Bureau of Education de la UNESCO sota el títol “Les competències del futur i el futur del currículum”. En aquest esdeveniment, presidit per la directora general de la UNESCO i que ha comptat amb la participació de desenes de representants de ministeris d’Educació d’arreu del món així com de nombrosos representants de la societat civil, entre els quals Unescocat, s’ha presentat la iniciativa de l’IBE-UNESCO per transformar els currículums educatius d’arreu del món cap a una lògica competencial centrada en l’aprenent.