Project Description

N’hi ha prou amb canviar el currículum perquè canviï l’aprenentatge dels infants a l’escola? Quins altres canvis són necessaris? I què els pot fer possibles?

Les iniciatives en xarxa de transformació educativa a Catalunya són fets aïllats?, o formen part d’un moviment més ampli que arreu del món busca un aprenentatge rellevant i amb sentit per a tots els infants, compromès amb la millora social?

Aquest és l’enfocament de la iniciativa mundial pel canvi educatiu de l’International Bureau of Education de la UNESCO, que va presentar la Dra. Mmantsetsa Marope, directora de l’IBE-UNESCO, a la Jornada “Del currículum competencial a la transformació educativa”, organitzada per UNESCOCAT, la Fundació Jaume Bofill, la Federació  de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, Rosa Sensat, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Educació de Barcelona i la Diputació de Barcelona, el dia 13 de març de 2018, al CosmoCaixa de Barcelona.

La Jornada va tenir el programa següent:

  • Presentació de la Jornada, a càrrec d’Eduard Vallory, president d’UNESCOCAT
  • Conferència de la Dra. Mmantsetsa Marope, directora de l’International Bureau of Education (UNESCO): “El futur del currículum: transformant l’ensenyament, l’aprenentatge i l’avaluació”. Posterior conversa amb Alfons Cornella, fundador de l’Institute of Next
  • Reptes per possibilitar un aprenentatge rellevant i amb sentit per a tothom. Amb Coral Regí, directora de l’Escola Virolai; Xavier Chavarría, inspector en cap de Barcelona; Cèsar Coll, catedràtic de Psicologia de l’Educació de la UB; i Marina Subirats, sociòloga i exregidora d’Educació (moderadora)
  • El treball en xarxa per la transformació educativa. Amb la Xarxa de Competències Bàsiques, Escola Nova 21, Xarxes per al Canvi, Xarxa d’orientació, Educació 360, Xarxa d’escoles públiques inquietes del Garraf, Xarxa d’Acords de Coresponsabilitat del Vallès. Coordinació i conclusions a càrrec de Rafa Homet, diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, i dinamització a càrrec de Oriol Ripoll, especialista en jocs
  • Parlament del secretari general d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i president del Consorci d’Educació de Barcelona, Sr. Lluís Baulenas.
  • Cloenda a càrrec del M.H. Sr. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya.

La transformació educativa que a Catalunya promouen docents, xarxes col·laboratives, entitats i institucions, repensa el propòsit educatiu des de l’actualització del currículum competencial, i en conseqüència la manera com s’aprèn, què i com s’avalua, i el rol i la formació dels docents.

Aquestes iniciatives entomen la crida de la UNESCO a “repensar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge”, com ho fa també la nova iniciativa de l’International Bureau of Education (IBE), la branca acadèmica de la UNESCO, que promou que els sistemes educatius adoptin currículums competencials transformant l’experiència d’aprenentatge dels infants per donar resposta als grans reptes globals.

En aquest sentit, la Directora de l’IBE-UNESCO, Dra Mmantsetsa Marope, va plantejar a Barcelona la importància d’aquesta transformació en una jornada organitzada de manera conjunta per institucions públiques i entitats de la societat civil. “L’element més important del canvi educatiu no és només respondre al context, sinó generar persones que aprenguin com canviar el context per millorar-lo”, afirma Marope.

L’objectiu de la transformació educativa és tan gran, que tan sols el treball complementari de xarxes i agents diversos en una mateixa direcció el pot fer possible. Per això, la jornada va debatre també, d’una banda, les fites a superar per passar del currículum competencial a una veritable personalització de l’aprenentatge, a una escola inclusiva i orientadora i a una avaluació que possibiliti aprendre a aprendre. I d’una altra, va mostrar la rellevància i complementarietat en el treball per la transformació educativa de les diverses xarxes existents com a motor de canvi col·laboratiu entre docents i centres, arrelats al territori.

La Dra. Mmantsetsa Marope és la directora de l’International Bureau of Education (UNESCO) des de l’any 2014. En la darrera dècada ha tingut diverses responsabilitats a la UNESCO, entre els quals destaca la seva posició com a directora de la Divisió d’Educació i Aprenentatge i de Desenvolupament de Competències.

Les conclusions que vam compartir al final de la Jornada van ser aquestes:

  • Apostar per un currículum competencial que possibiliti la formació integral de la persona ha de comportar canviar les pràctiques d’aprenentatge i avaluació, capacitar els docents actuals i futurs amb les competències necessàries, i superar les eines tradicionals de la gestió educativa.
  • L’actualització i la innovació horitzontal i en xarxa ha deixat de ser un complement per al sistema educatiu, i ha esdevingut una nova geometria participativa i de futur que formarà part de la normalitat d’un sistema i uns centres amb voluntat de millora permanent.
  • Les xarxes són instruments clau per a l’empoderament dels centres educatius i dels seus docents per a possibilitar aprenentatges de qualitat per a tothom: per això han de compartir una mirada global de canvi i créixer des del compromís i la interacció amb els centres, docents i agents educatius, i des de la vinculació amb el seu entorn.

Podeu accedir a material i descarregar documents relacionats amb la Jornada a continuació:

Presentació PPT de la conferència de la Dra Marope

Document font de la presentació de la Dra Marope

Marc de les macrocompetències del futur (IBE-UNESCO)

Tríptic descriptiu de les Xarxes participants a la Jornada

Versió en català del Manual d’entorns d’aprenentatge innovadors

Reviu l’acte:

The future of curriculum, Mmantsetsa Marope

The future of curriculum, Mmantsetsa Marope amb Alfons Cornellà

Taula rodona: reptes per possibilitar un aprenentatge rellevant i amb sentit per a tothom

El treball en xarxa per la transformació educativa

Cloenda: Conclusions de la jornada

Vídeo complet de la jornada