Al 2016, UNESCOCAT va començar a treballar en una iniciativa per promoure la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en metodologies de treball globalitzat als centres educatius.

Els objectius de la iniciativa són:

  • Promoure a Catalunya la implementació de les propostes més avançades que s’estan plantejant de forma consensuada a nivell internacional per possibilitar una educació transformadora que sensibilitzi i capaciti les persones per contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.
  • Oferir eines i recursos que promoguin una educació per al desenvolupament sostenible avançada als projectes educatius que es duen a terme als centres educatius, amb la incorporació els ODS i els reptes globals que aborden.
  • Facilitar eines perquè els infants i joves prenguin consciència dels reptes globals i els facin seus a través de la vivència pròpia i l’experiència, podent així plantejar-se i comprendre com afecten al conjunt del planeta i a la seva realitat més propera, així com de quina manera poden actuar i implicar-s’hi per millorar, promovent l’acció local i la dimensió de ciutadania global.
  • Facilitar eines als docents per tal que tinguin recursos per promoure projectes educatius vinculats a l’Agenda 2030, incorporant les característiques avançades que s’estan plantejant a nivell internacional en l’educació per al desenvolupament sostenible.
  • Promoure un treball en xarxa i una plataforma d’intercanvi d’informació que permetin crear sinergies i facilitar la tasca als centres educatius que incorporin en els seus projectes educatius l’Agenda 2030 i els ODS.
  • Promoure una xarxa de treball entre els centres educatius, entitats de la societat civil, ens locals i les unitats del Govern que són referència en cadascun dels ODS, per tal de fomentar el partenariat i cooperació entre diferents àmbits i oferir un suport extern i acompanyament als centres educatius en l’alineament dels seus projectes educatius amb els ODS.

En definitiva, el propòsit últim és desenvolupar una proposta metodològica per difondre i fomentar al sistema educatiu una educació per al desenvolupament sostenible avançada, integrant el treball dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu de preparar la nostra societat per fer front als principals reptes globals i contribuir al desplegament de l’Agenda 2030.