Project Description

Unescocat ha traduït al català i ha publicat la “Declaració d’Incheon i Marc d’Acció per a la implementació de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4”, en col·laboració amb la UNESCO i amb l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest document recull la declaració final del World Education Forum 2015, organitzat per la UNESCO i sis altres agències de Nacions Unides a Incheon (Corea del Sud): “Educació 2030: Vers una educació inclusiva i equitativa de qualitat i un aprenentatge al llarg de la vida per a tothom”, mostrant el compromís dels països i de la comunitat mundial a adoptar mesures urgents per transformar les vides de les persones mitjançant una nova visió de l’educació, reconeixent el paper tan important que té com a motor principal del desenvolupament i per a la consecució dels altres ODS.

La Declaració d’Incheon és el document que assenta les bases del que ha de ser l’educació els pròxims 15 anys, de cara al 2030. Per aquest motiu, és una eina de referència per a l’ampli consens en què s’ha de basar el treball per a l’actualització educativa a la nostra societat.

Es tracta d’una Declaració molt rellevant per l’àmplia diversitat d’impulsors i per la seva alta aspiració: “Volem transformar vides mitjançant una nova visió de l’educació, amb mesures agosarades i innovadores”, diu. I per això, “Ens comprometem amb caràcter d’urgència amb una agenda d’educació única i renovada que sigui integral, ambiciosa, exigent i que no deixi ningú enrere”. Alhora, el Marc d’Acció recull la necessitat d’aliances amb la societat civil per a fer-ho possible, com per exemple Escola Nova 21. Entre altres, la Declaració estableix els valors universals en què es basa l’educació, la necessitat que la inclusió i l’equitat estiguin al centre, la necessària actualització educativa redefinint què entenem per qualitat o com possibilitar un aprenentatge al llarg de tota la vida articulant tot l’entorn.

Podeu consultar més informació sobre el recurs aquí
Podeu accedir al document aquí