Project Description

Dimarts, 23 de setembre de 2014

El setembre de 2014 El Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat, la Fundació Jaume Bofill i la UNESCO van organitzar un acte a Barcelona per presentar les «Directrius de la UNESCO per a les polítiques d’aprenentatge mòbil» (UNESCO Policy Guidelines for Mobile Learning), juntament amb la iniciativa mSchools.

Lluny de ser una possibilitat teòrica, l’aprenentatge mòbil és una realitat tangible a Catalunya i arreu del món. Són moltes les experiències d’educadors, educadores i alumnes que utilitzen dispositius mòbils per accedir a una gran varietat de continguts educatius, parlar i compartir informació amb altres aprenents, sol·licitar suport a companys, companyes i professorat, o crear continguts de manera col·laborativa. 

Per aquest motiu, la comunitat internacional representada per la UNESCO ha definit unes polítiques d’aprenentatge mòbil que estableixen un marc de referència per a la seva concreció a cada país. 

A la presentació es van debatre les recomanacions de l’informe i les estratègies que es podrien adoptar a Catalunya per donar resposta a escenaris d’aprenentatge més rics i complexes. Hi van participar David Atchoarena, Director de la Divisió de Desenvolupament del Professorat i Educació Superior de la UNESCO; Mercè Gisbert Cervera, catedràtica de Tecnologia Educativa de la Universitat Rovira i Virgili i coordinadora del Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia, i Albert Forn, director associat de Mobile World Capital i responsable de mSchools, en un debat moderat per Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya.

Podeu recuperar l’acte aquí

Document-resum de l’acte:

Com a conseqüència de l’acte, la Fundació Bofill va elaborar aquest recurs: