Project Description

Nova York, del 9 al 18 de juliol de 2018

El High Level Political Forum (HLPF) del 2018 s’ha celebrat a Nova York del 9 al 18 de juliol del 2018 i ha mantingut el treball de les edicions precedents per sumar esforços de governs, organitzacions multilaterals, ONGs i societat civil amb l’objectiu d’examinar els passos que s’estan realitzant per la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 El lema del Fòrum del 2018 ha estat “Transformation towards sustainable and resilient societies”, i sota aquest títol s’han examinat els ODS que hi estan relacionats: 6 (Aigua neta i sanejament), 7 (Energia neta i asequible), 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), 12 (Consum i producció responsables), 15 (Vida terrestre) i 17 (Aliança pels objectius).  També es van desenvolupar les reunions per revisar els exàmens estatals voluntaris.

Així mateix, en el marc del HLPF es desenvolupen esdeveniments paral·lels, com ho va ser l’acte organitzat per la Iniciativa per la sostenibilitat a l’educació superior (Higher Education Sustainability Initiative) que va tenir lloc durant tot el dia del dimecres 11 de juliol, on es perseguia l’objectiu de difondre bones pràctiques en la integració dels ODS i l’Agenda 2030 als currículums universitaris i posicionar les institucions d’educació superior com entitats claus per la consecució dels ODS. 

El Fòrum va concloure amb una Declaració Ministerial on, entre altres punts, els participants es comprometien a seguir treballant pel desplegament de l’Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per tothom i a tot arreu, sense deixar ningú enrere. Així mateix, la presidenta de l’ECOSOC, la diplomàtica Marie Chatardová, remarcava en el seu resum del HLPF 2018 els avanços fets aquests darrers anys cap als Objectius de desenvolupament Sostenible, sense oblidar,  però, que “malgrat les tendències positives, encara queda un llarg camí per assolir els Objectius.”  

Una delegació del Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat va assistir al HLPF gràcies a la condició d’entitat amb estatus consultiu amb l’ECOSOC. A més de la participació a les sessions i als esdeveniments paral·lels, el president i el director d’Unescocat es van reunir amb el diplomàtic bengalí Anwarul K. Chowdhury, antic secretari general adjunt de Nacions Unides i antic president d’UNICEF. Chowdhury, conegut per la seva llarga trajectòria compromesa amb el desenvolupament dels països més pobres i pel dret dels infants i de les dones, és coneixedor de les contribucions que el Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat ha fet en l’àmbit de Nacions Unides, i va voler conèixer la iniciativa que l’entitat està duent a terme sobre transformació educativa, així com el projecte d’educació per als ODS.