Project Description

Nova York, del 10 al 19 de juliol de 2017

El High Level Political Forum (HLPF) de Nacions Unides, la trobada anual de més alt nivell per a monitoritzar el desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ha tingut lloc a Nova York del 10 al 19 de juliol de 2017. En aquest espai de discussió i seguiment sobre l’assoliment dels ODS, organitzat pel Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de Nacions Unides, hi participen els governs dels estats membres, a través de les delegacions dels ministeris implicats en els Objectius avaluats, i també compta amb una àmplia participació d’organismes i institucions internacionals, així com de representants de la societat civil relacionada, com és el cas d’Unescocat.

Tal i com es diu a l’Agenda 2030, “el HLPF durà a terme revisions del desplegament de l’Agenda 2030 dels estats membres de l’ECOSOC, així com a algunes organitzacions de Nacions Unides”. Per això, el 2017 ha estat el primer any que s’ha revisat el desplegament d’alguns ODS relacionats amb el lema d’aquesta edició: “Erradicant la pobresa i promocionant la prosperitat en un món canviant”, en concret, els ODS 1 (Fi de la pobresa), 2 (Fam zero), 4 (Salut i benestar), 5 (Igualtat de gènere),  9 (Indústria, innovació i infraestructures), 14 (Vida submarina) i 17 (Aliança pels objectius). 

La presidenta de l’ECOSOC, la diplomàtica txeca Marie Chatardová, destacava en el seu resum del HLPF 2017 la importància d’esdeveniments com aquest per rendir comptes i avaluar la implementació dels ODS: els debats a l’HLPF de 2017 han demostrat el paper crític del HLPF com a plataforma global de seguiment i revisió dels ODS, i com a espai per considerar els desafiaments i les barreres estructurals que requereixen una acció coordinada a nivell mundial, però que també serveix com a plataforma per a la col·laboració, el partenariat, l’aprenentatge entre iguals i l’intercanvi d’experiències i de lliçons apreses. Així mateix, a la declaració ministerial que sorgeix del fòrum, els ministres i els alts representants presents reafirmaven el seu compromís “d’aplicar efectivament l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible.”

El Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat hi ha participat per la seva condició d’entitat amb estatus consultiu especial amb el Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de Nacions Unides. La delegació, composada pel director i el president de l’entitat, ha assistit a les sessions dedicades als diversos ODS i ha tingut ocasió de reunir-se amb l’ambaixadora Dessima Williams, assessora especial del President de l’Assemblea General de Nacions Unides per la implementació dels ODS, que també va ser responsable del High-Level SDG Action Event on Education que es va organitzar just abans del High Level Political Forum. Així mateix, la delegació també s’ha reunit amb l’ambaixador Choonghee Hahn, representant permanent de Corea davant Nacions Unides i un dels impulsors d’accions sobre educació per la ciutadania global, per compartir el treball d’Unescocat i conèixer el treball que s’està fent en aquest àmbit a nivell de Nacions Unides.

En el marc del HLPF, a més de la revisió dels ODS i dels exàmens estatals voluntaris que han presentat els estats membres, també s’organitzen esdeveniments paral·lels, alguns dels quals han comptat amb la participació de la delegació d’Unescocat. Un d’ells ha estat l’acte “Bringing Awareness and Action of the SDGs to the Classrooms”, organitzat per UNICEF, sobre Educació per als ODS. Un altre ha estat l’acte organitzat per la Iniciativa per a la sostenibilitat a l’educació superior (Higher Education Sustainability Initiative), format per diverses organitzacions, entre elles la UNESCO, amb l’objectiu de difondre bones pràctiques en la integració dels ODS i l’Agenda 2030 als currículums universitaris i posicionar les institucions d’educació superior com entitats claus per a la consecució dels ODS. I finalment, també s’ha assistit a l’acte “Regional Governments in the 2030 Agenda”, organitzat pels governs de Catalunya i de Flandes.