Del 6 al 16 de juliol, Nova York.

Entre els dies 6 i 16 de juliol, va tenir lloc a Nova York en línia l’edició d’enguany del High Level Political Fòrum (HLPF), organitzat per l’ECOSOC. Aquest fòrum representa l’òrgan més alt a nivell de l’ONU pel seguiment de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i en el que participen, a més dels representants dels Estats, diferents grups d’interès: representants d’ONG i associacions, de governs locals i institucions internacionals, així d’empreses i universitats.

La primera setmana del Fòrum va comptar amb un primer cicle de conferències i discussions informals sobre els progressos de la implementació dels ODS 1 (fi de la pobresa), 2 (zero fam), 3 (Salut i benestar), 8 (treball decent i creixement econòmic), 10  (reducció de les desigualtats), 12 (producció i consum responsables), 13  (acció pel clima), 16 (pau, justícia, institucions solidaries) i 17 (aliances per lograr aquests objectius), amb un  enfocament especial en la recuperació econòmica post-COVID19.

En lobertura del HLPF, el Vicepresident de l’ECOSOC, Liu Zhenmin, Secretari General Adjunt de les Nacions Unides, va presentar l’informe del Secretari General de l’ONU sobre els progressos cap als ODS i les mesures realitzades en temps de COVID19, constatant els efectes negatius de la pandèmia en la implementació dels ODS i el retrocés que ha comportat en comparació al mes de març de 2020. 

La segona setmana del Fòrum, centrada en la revisió dels Voluntary National Reviews (VNR), va culminar amb la presentació, el 16 de juliol, de la Declaració ministerial, resultant d’aquestes dues setmanes de reflexió i debat. La Declaració conté 50 punts, en el què es destaquen l’eradicació de la pobresa com major objectiu del segle, l’impacte significatiu que va tenir (i té) la pandemia de COVID19 sobre el recull dels ODS experimentat durant l’any 2020, en particular en la reducció de la fam i la malnutrició, la necessitat d’una recuperació econòmica amb les mateixes condicions per a tots els països, relacionada també amb el grau de població amb la pauta de vacunació completa. 

Diversos grups d’interès i observadors es van mostrar molt crítics amb la Declaració ministerial, per la falta de concreció i el to excessivament conservador. El principal retret del Major Groups of Stakeholders (MGoS) manifestava que temen que els estats membres utilitzin la pandèmia com a excusa pel seu retard en la implementació dels ODS, en particular respecte a l’eradicació de la fam i la pobresa, fent una crida als estats perquè augmentin els acords multilaterals per la implementació dels ODS.

Com en les edicions anteriors, Catesco ha participat (virtualment) en el High Level Political Forum amb una delegació, per la seva condició d’entitat amb estatus consultiu especial amb el Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de Nacions Unides. A banda d’assistir a les sessions dedicades als diversos ODS, concretament centrant-se en els ODS 10, 16 i 17 (reducció desigualtats, pau i justícia i institucions sòlides i parteneriat respectivament), també va assistir a alguns esdeveniments paral·lels, enfocats en l’ODS 4 (educació de qualitat), amb la vista posada al 2022, on està previst que se’n faci la revisió.  

Enllaços de referència

Discurs del Vicepresident de l’ECOSOC, Liu Zhenmin, Secretari General Adjunt de les Nacions Unides
Vídeo UNICEF: UN High-level Political Forum 2021: Including children in COVID-19 Pandemic Recovery.
Declaració ministerial oficial del HLPF2021
Declaració del MGoS sobre la declaració ministerial