Project Description

Incheon, del 19 al 22 de maig de 2015

El maig de 2015, la UNESCO i sis altres agències de Nacions Unides van organitzar a Incheon (República de Corea) el Fòrum Mundial d’Educació (World Education Forum) per determinar les prioritats globals sobre educació per als pròxims quinze anys, en el context de l’adopció per part de Nacions Unides de l’Agenda 2030 i els seus disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Una de les màximes del Fòrum va ser la reafirmació que l’educació és la condició necessària per al desenvolupament sostenible global i per una vida digna per a tothom. És a dir, que el desenvolupament sostenible comença per l’educació. Per això l’educació és un objectiu en si mateix (ODS 4) i alhora està integrada en les fites del conjunt de la resta d’ODS, com a estratègia per tal d’assolir-los. 

Al Fòrum hi van assistir governs de 160 països, entitats de la societat civil d’arreu del món, entre les quals Unescocat, organismes multilaterals i representants del món educatiu. Les conclusions es van recollir a la Declaració d’Incheon Educació 2030, juntament amb un Marc d’Acció per a “garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom”, tal com estableix l’ODS 4. Aquesta declaració és una eina de referència per a l’ampli consens en què s’ha de basar el treball per a l’actualització educativa a la nostra societat, per això Unescocat l’ha traduït al català.

Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya, i Valtencir Mendes, responsable internacional de la Fundació Jaume Bofill, van participar al Fòrum Mundial d’Educació després que ambdues entitats van dur a terme el projecte conjunt “Educació Post 2015”, que es va fer per tal de poder contribuir a aquest debat mundial. La iniciativa va realitzar una àmplia convocatòria als actors educatius de Catalunya perquè aportessin les seves reflexions i propostes a través de diferents mitjans i formats.

Visualitza el vídeo resum de la UNESCO:

Accedeix a la iniciativa “Educació Post 2015”: