Project Description

Madrid, 28 de març de 2017

El passat dia 28 de març el president del Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat, Eduard Vallory, va comparèixer a la Subcomissió pel Pacte Educatiu del Congrés de Diputats espanyol a Madrid, expressant la necessitat i urgència del canvi educatiu. Vallory va afirmar que «No podem seguir debatent sobre l’educació com si visquéssim en el mateix món de fa trenta o cinquanta anys» i que «l’acceleració exponencial dels canvis, sense precedent en la historia, reclama, com resa el nom de l’últim informe de la UNESCO, repensar l’educació».

El president d’Unescocat va exposar l’experiència iniciada per l’Aliança Escola Nova 21 per un sistema educatiu avançat que aplega escoles, societat civil i administració pública, amb l’objectiu de transformació educativa marcat per l’Agenda 2030 i la Declaració d’Incheon. Així, s’ha articulat el compromís de treballar per un sistema educatiu equitatiu basat en un horitzó comú de canvi on tots els centres educatius siguin equivalents en qualitat. És una acció que respon a l’advertència que fa la UNESCO: «Mai ha sigut tan urgent repensar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge».

A petició de la Comissió, Eduard Vallory va presentar 10 propostes d’actuació, basades en les experiències i pràctiques dels centres educatius impulsors d’Escola Nova 21 i que ja estan treballant en la línia del marc d’escola avançada: Considerar l’educació com a bé comú; Avançar cap a un currículum genèric competencial, no prescriptiu i detallat; Promoure accions per actualitzar les pràctiques d’aprenentatge; Adoptar una avaluació competencial i formativa; Capacitar el professorat com a generador d’aprenentatge, no com a aplicador; Reforçar la lògica de continuïtat i orientació de tota l’educació obligatòria; Aprofundir en l’autonomia i la flexibilitat dels centres educatius; Adoptar un model que seleccioni els millors professionals i els doni una bona carrera docent, i Descentralitzar l’administració educativa, amb un horitzó compartit.

«En molts països, els Objectius del Mil·lenni, i avui els Objectius de Desenvolupament Sostenible, es proclamen però no es creuen possibles. És una profecia autocomplerta. Passa el mateix amb l’educació», va afirmar el president del Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat. «Tota societat que obliga els seus ciutadans a passar pel sistema educatiu, té l’obligació moral de garantir que cada dia dedicat va merèixer la pena. Si es creu en les finalitats educatives proclamades, la urgència de l’actualització del sistema és apressant», va concloure.

Podeu llegir la intervenció inicial aquí