Project Description

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte impulsat per UNESCOCAT i la Fundació Jaume Bofill que es va dur a terme l’any 2015, orientat a contribuir al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que promou la UNESCO.

La iniciativa de la UNESCO sobre Educació Post 2015 constitueix un pas més en el camí que es va encetar l’any 1990 a Jomtien, Tailàndia, amb el llançament de la campanya «Educació per tothom» (Education For All, EFA) que posteriorment va agafar una nova embranzida l’any 2002 amb la campanya pels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (Millenium Development Goals, MDG) impulsada per l’ONU.

«Crida a la contribució catalana als objectius de l’agenda UNESCO dels propers 15 anys»

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post-2015. Equitat i qualitat per a tothom» ha realitzat una àmplia convocatòria als actors educatius de Catalunya per a què presentessin les seves reflexions i propostes a través de diferents mitjans i formats.

Objectius

• Contribuir a la millora de l’educació a nivell mundial en el marc del treball de la UNESCO en Educació per al Segle XXI, reflexionant sobre els objectius prioritaris per al canvi en la nostra societat i al món en els pròxims quinze anys.

• Possibilitar un diàleg a la comunitat educativa de Catalunya sobre com millorar els processos d’aprenentatge, l’organització del sistema educatiu i la interacció entre els diferents agents educatius enllaçant amb els debats internacionals.

Generar aportacions fruit d’aquest diàleg a les trobades sobre el rol de l’educació en la revisió dels Objectius del Mil·leni, tant al World Education Forum (maig, Corea) com a la 38ena sessió de la Conferència General de la UNESCO (novembre, París).

Antecedents

Educació per a Tothom (Education for All – EFA ) és un programa que va néixer el 1990, en Jomtien, Tailàndia, com un compromís global per aconseguir una educació de qualitat per a tota la infància, la joventut i les persones adultes. Aquesta iniciativa va ser renovada l’any 2000 a Dakar en el context del World Education Forum. En aquell any, governants de 164 Estats, en base a treballs previs realitzats per la societat civil organitzada, van donar el tret de sortida a una de les campanyes educatives més importants de tots els temps. Van identificar sis objectius per ser complerts abans de l’any 2015. La coordinació d’aquesta tasca va ser encarregada a la UNESCO.

Paral•lelament a l’EFA, Nacions Unides també va crear al mateix any una altra iniciativa global, els Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni, en la qual també incloïa alguns objectius educatius relacionats amb la campanya EFA. Per tant, aquell any s’engegava un moviment global per tal de concretar un full de ruta per als governs, les organitzacions intergovernamentals i no governamentals, les universitats, la societat civil, el sector privat i la comunitat internacional.

Malgrat l’assoliment de molts dels objectius EFA en gran part del món, aconseguir una educació de qualitat de forma efectiva, com un dret humà bàsic i fonamental per al desenvolupament personal i social de les persones, és encara un repte que la societat del segle XXI ha d’afrontar.

Passats aquests 15 anys des de la creació formal d’EFA, ens hem trobat davant la necessitat de pensar els nous objectius de l’agenda educativa internacional pels propers anys. Són molts els països i organitzacions d’arreu del món que estan implicats en aquesta missió, i pensem que també des de Catalunya podem aportar una proposta per seguir treballant.

A nivell local UNESCOCAT i la Fundació Jaume Bofill han seguit de prop la reflexió i el debat sobre aquest tema a través de diverses campanyes i trobades en les que han convidat al sector educatiu a fer les seves aportacions. Entre elles destaquen «Les coses que he après sobre educació», «Les prioritats educatives a Catalunya» i «Qui són els protagonistes del canvi educatiu?».

Metodologia

El projecte «Educació post-2015» s’ha dut a terme mitjançant de les següents fases:

1. Estat de la qüestió: tal com indica el seu nom, ha consistit en copsar l’estat d’avenç del debat internacional sobre els objectius post-2015 entre els diferents actors implicats. S’ha realitzat principalment revisant els darrers informes publicats per aquests actors en els seus mitjans institucionals.

2. Procés participatiu: orientat a rebre aportacions sobre el tema, del major nombre possible de persones vinculades al món educatiu de Catalunya, per tal de nodrir la reflexió i el debat quant als objectius de l’educació post-2015. Les aportacions s’han pogut realitzar tant en format escrit com audiovisual.

3. Seminari d’experts: es va convocar una trobada presencial que ha reunit als principals experts i expertes de l’àmbit educatiu de Catalunya per reflexionar sobre les prioritats educatives globals i locals de cara als propers 15 anys juntament amb els experts del grup motor del projecte.

4. Informe final: s’ha elaborat un document que recull les principals idees manifestades per les diferents persones i entitats participants durant el procés i que constitueix el fonament de la proposta catalana davant la comunitat educativa internacional. Concretament s’han traslladat les aportacions al Fòrum Mundial d’Educació de Corea i la 38ena sessió de la Conferència General de la UNESCO a París.

Contribucions

Recupera i visualitza totes les contribucions realitzades en format vídeo aquí