Més de 130 països es van comprometre aquest passat mes de setembre a Nova York a reiniciar els seus sistemes educatius i a actuar amb urgència per paliar la crisi d’aprenentatge que ha suposat la pandèmia de la Covid-19. 

La Cimera Mundial per la Transformació de l’Educació (Transforming Education Summit) constitueix una de les iniciatives clau de La Nostra Agenda Comú (Our Common Agenda), una agenda impulsada pel secretari general de l’ONU António Gutérres per accelerar la implementació d’acords vigents, com els ODS.

La rellevància d’aquesta cimera, i dels subseqüents compromisos adquirits pels estats, rau en el fet que Nacions Unides, de la mà del seu secretari general, s’adhereixen als clams de la UNESCO de fer de l’educació la palanca d’assoliment dels 17 ODS i a la vegada impulsar l’assoliment de l’ODS 4. Educació de qualitat. “Per tal de redimir i refer l’estat del món, primer hem de transformar l’educació mateixa”, manifesta la Declaració Jove presentada a la cimera, en al qual es veuen reflectides les veus de gairebé mig milió de joves d’arreu del món.

En línia amb l’assoliment d’aquests objectius, -António Gutérres alerta que en lloc de ser la gran facilitadora, l’educació s’està convertint ràpidament en la gran divisora” i reclama als països la urgència de subsanar les pèrdues d’aprenentatge en infants i joves derivades de la pandèmia. Tanmateix, també ha afirmat que això s’ha de fer sense recórrer a solucions passades, sinó repensant i transformant globalment els sistemes educatius i revaloritzant l’estatus i el prestigi de l’educació. 

Aquesta crisi educativa, que la pandèmia no ha fet més que evidenciar, requereix repensar el propòsit de l’educació i els mateixos currículums, tal i com suggereix clarament la UNESCO en el seu informe mundial d’educació Reimaginem junts els nostres futurs: un nou contracte social per a l’educació. Però també requereix que els estats inverteixin més, més equitativament i més eficientment en educació: la meitat dels països del món han retallat el seu pressupost en educació arrel de la pandèmia i menys de la meitat tenen estratègies per ajudar als infants i joves a recuperar l’aprenentatge perdut durant la aquest període de temps. Si no s’entoma adequadament, aquesta situació contribuirà greument a la perpetuació i increment de les desigualtats, ara bé, adreçar-la requereix una inversió educativa sense precedents.

Com a resultat de la cimera, gairebé la meitat dels països participants s’han compromès a  prioritzar l’educació prenent mesures per abordar la pèrdua d’aprenentatge, mentre que un terç ho han fet pel que fa al seu suport al benestar psicosocial d’aprenents i docents. En resum, més de 130 països s’han compromès a reiniciar els seus sistemes educatius i a apostar per la transformació de l’educació com a palanca de transformació del món.  Mentre que, per la seva banda, les Nacions Unides han reafirmat el seu compromís i lideratge per l’assoliment d’aquests objectius. 

Vision Statement del Secretari General [català]