Project Description

El Grup de Treball (GT) sobre les competències per a la sostenibilitat de la UNESCO, coordinat per Catesco i la UPF, té el propòsit d’aterrar al context català aquestes competències clau per a l’educació global i generar recursos útils per als centres educatius en ABPxODS.

“Educació pels Drets Humans”, seminari internacional amb la Dra. Felisa Tibbits

El 17 de desembre el Grup de Treball va comptar amb un seminari a càrrec de la Dra. Felisa Tibbitts, experta en educació pels drets humans de la Universitat de Utrecht i la de Columbia i membre de la càtedra UNESCO de drets humans i educació superior.

L’autor principal del document de la UNESCO Educació per als ODS, Prof. Marco Rieckmann, conversa amb els membres del GT

El divendres 19 de novembre el Grup de Treball va comptar amb la presència del Professor Marco Rieckmann, autor principal del document “Educació per als ODS: Objectius d’aprenentatge” (UNESCO, 2017).  Aquesta sessió va tenir un format de webminar, és a dir, va ser oberta: els membres del GT tenien la possibilitat de tenir la càmera oberta i parlar amb el Dr. Rieckmann, però també hi havia gent externa del GT interessada en la temàtica, que podia intervenir com a participant a través del xat.

En la seva exposició, el ponent va plantejar el marc teòric de les 8 Competències de la UNESCO, i com s’interrelacionen, dins del context de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS). També es va qüestionar com podem capacitar l’alumnat per fer “canvis radicals” des de les aules en el marc de la sostenibilitat, explorant el significat transformador de l’EDS i la seva vinculació amb el canvi social. En aquest sentit, advocava per una didàctica facilitadora i orientada a l’acció i la reflexió, amb metodologies que promoguin la màxima participació de l’alumnat: aproximacions com l’ABP que permetin generar contextos, projectes i experiències pràctiques i participatives. En l’EDS, el rol dels educadors/es és propiciar que cada alumne prengui les seves decisions a partir del coneixement de les problemàtiques de l’entorn, més que promoure certeses absolutes.

Finalment, quant a l’avaluació de les competències en l’alumnat, una de les qüestions del GT va ser si existeixen rúbriques o altres instruments d’avaluació, i si tenia sentit l’opció de construir una rúbrica que avaluï totes 8 competències. El Dr. Rieckmann comentà experiències existents en l’avaluació de competències concretes, les quals evidencien una gran complexitat. El ponent va recomanar el recurs de Redman et al (2021), que recull eines habituals en l’avaluació de les competències en l’alumnat i proposa l’opció de generar una rúbrica d’acord amb les diferents fases d’un projecte ABP. Un altre recurs interessant que va comentar fou els mapes de competències, on a través de la visualització es pot mostrar clarament l’assoliment de diferents competències transversals. Aquest tipus d’instrument és motivador i permet comparar diferents moments pel que fa a la competència de l’alumnat.

Recupera la conversa amb el Professor Marco Rieckmann:

El Grup de Treball es reuneix en sessió interna per començar a desgranar les competències per a la sostenibilitat de la UNESCO

El divendres 12 de novembre, el GT es va reunir en sessió interna amb l’objectiu de compartir compartir l’enfoc amb què volem treballar les Competències per  a la Sostenibilitat, establir els subgrups d’”especialistes” que treballaran les diferents competències  i preparar preguntes per a l’expert Marco Rieckmann.

La sessió va dividir els participants en dos grups, per treballar de manera aprofundida les competències per a la sostenibilitat. Per altra banda, es van preparar les preguntes i l’enfocament de la sessió amb el Professor Marco Rieckmann, amb els objectius de comprendre i desgranar les competències clau per a la sostenibilitat de la UNESCO, i particularment com desenvolupar-les a través de l’educació pels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en els diferents nivells educatius (primària, secundària i universitat), i obtenir orientació sobre el rol del professorat en l’enfocament competencial del desenvolupament sostenible.

El Dr. Gregorio Rodríguez, expert en avaluació educativa, acompanya el GT en la seva tercera sessió, la primera del taller amb experts internacionals que duran a terme els participants.

El dimecres 28 d’octubre el GT va realitzar la primera sessió del taller internacional amb el Dr. Gregorio Rodríguez, Catedràtic de l’Universitat de Cadis i membre de la Càtedra UNESCO d’Avaluació, Innovació i Excel·lència en Educació, expert en avaluació educativa.

La sessió va començar amb una mirada a l’evolució històrica a la concepció de l’avaluació i va seguir posant èmfasi en la diferència entre conceptes com “estudiant” i “aprenent”. També va remarcar la importància de que els alumnes han de saber què s’espera d’ells i com poden assolir els seus objectius. Rodríguez destacà la importància de fer evidents els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les competències per a la sostenibilitat en els sistemes d’avaluació, relacionant-los amb els objectius i els resultats esperats per a qualsevol activitat. 

Els membres del GT van contribuir a la reflexió sobre la importància d’incorporar les competències per a la sostenibilitat en l’avaluació de què aprenem i per què és important, i, també, de com fer-ho. En aquest sentit, com introduir els ODS i en especial les competències per a la sostenibilitat en els plans educatius dels seus centres va ser una de les preguntes que van generar més debat. Finalment, Rodríguez va ensenyar alguns bons exemples de rúbriques i escales, així com el model avaluatiu que ell mateix fa servir amb els seus alumnes. 

En definitiva, fou un taller interessant i pertinent, que va motivar al GT en el seu propòsit de dissenyar eines útils per als centres, docents i alumnat en l’assoliment de les competències per a la sostenibilitat a través dels projectes d’aprenentatge orientats als ODS. 

En la segona sessió, els participants defineixen els productes a desenvolupar pel GT

El 22 d’octubre el GT sobre les competències per a la sostenibilitat de la UNESCO va reunir-se de forma virtual per realitzar la segona sessió de treball.

La sessió va estar enfocada a que els integrants del grup definissin quins instruments d’avaluació volien dissenyar com a resultat del treball del grup, per tal d’afavorir el desenvolupament de les competències per a la sostenibilitat a l’aula. Una autodiagnosi de centre en relació a les competències per a la sostenibilitat, eines per al disseny de l’ABPxODS i recursos de suport a l’avaluació per a l’alumnat van ser els productes triats pels participants a desenvolupar en el GT.

Així mateix, el GT va preparar la sessió següent, del 27 d’octubre, corresponent al taller amb experts internacionals, amb el Dr. Gregorio Rodríguez, Catedràtic de l’Universitat de Cadis i membre de la Càtedra UNESCO d’Avaluació, Innovació i Excel·lència en Educació, expert en avaluació educativa.

Arrenca el GT amb la participació de més de 20 docents i experts

El 22 de setembre es va posar en marxa el Grup de Treball sobre les competències per a la sostenibilitat de la UNESCO impulsat per la Universitat Pompeu Fabra i Catesco, amb una primera sessió de definició dels objectius i de primer contacte entre els participants.

El Perquè d’aquest grup

La humanitat fa front avui dia a reptes de gran calat que són compartits per totes les persones i pobles d’arreu del món. El 2015, Nacions Unides elabora per primera vegada una agenda global, que interpel·la a totes les nacions del món, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aquesta agenda concreta en 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible, les fites que la humanitat i el planeta han d’haver assolit el 2030 per tal de fer front al desafiament que suposen reptes globals com el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, l’augment de la pobresa i les desigualtats socials, o l’auge dels discursos d’odi i de la xenofòbia. Aquesta Agenda 2030 esdevé el compromís global per a que tothom, des de qualsevol lloc del planeta, la faci avançar localment (glocal). En aquesta agenda, l’educació és un d’aquests objectius, l’ODS4. I alhora l’educació és condició de possibilitat per a l’assoliment de la resta d’objectius. 

Aquest Grup de treball s’emmarca dins la iniciativa d’Aprenentatge Basat en Projecte i Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ABPxODS), de la UPF i Catesco, que té per objectiu promoure la transformació educativa d’escoles i instituts des de l’adopció de metodologies de treball globalitzat enfocades a l’assoliment dels ODS.

Objectius

Aquest Grup de Treball té la finalitat de concretar les competències per a la sostenibilitat de la UNESCO en uns recursos tangibles i útils per als docents per a promoure’n el seu desenvolupament i avaluació en la pràctica educativa, per les diferents etapes educatives, a través de l’ABP, així com connectar el desenvolupament de les competències en relació amb els objectius d’aprenentatge per cada ODS i el currículum.

Per fer-ho, el Grup de Treball comptarà amb el suport d’experts internacionals, entre els quals s’hi compten el Dr. Marco Rieckmann (autor principal del document  “Educar per als ODS. Objectius d’aprenentatge” de la UNESCO) o la Felisa Tibbits (referent en educació per a la justícia global), a través d’un taller amb cinc sessions monogràfiques sobre aspectes relacionats amb la definició de les competències per a la sostenibilitat.

La sessió inicial

La sessió de llançament del GT va tenir lloc el passat 22 de setembre en línia. El grup de participants, que compta amb més d’una vintena de docents procedents de centres de primària, centres de secundària i de la universitat, va poder compartir les seves expectatives i discutir la orientació i els objectius del GT. A més a més, el grup compta amb participants que provenen d’altres espais que treballen per la justícia global, com són EduGlobal Stem, Edualter o la Xarxa d’Escoles + Sostenible de Barcelona

Podreu trobar més informació sobre la iniciativa a les nostres xarxes socials o en aquesta mateixa pàgina web, on anirem actualitzant la informació.

Comencem!