Project Description

El Grup de Treball (GT) sobre les competències per a la sostenibilitat de la UNESCO, coordinat per Catesco i la UPF, té el propòsit d’aterrar al context català aquestes competències clau per a l’educació global i generar recursos útils per als centres educatius en ABPxODS.

Arrenca el GT amb la participació de més de 20 docents i experts

El 22 de setembre es va posar en marxa el Grup de Treball sobre les competències per a la sostenibilitat de la UNESCO impulsat per la Universitat Pompeu Fabra i Catesco, amb una primera sessió de definició dels objectius i de primer contacte entre els participants.

El Perquè d’aquest grup

La humanitat fa front avui dia a reptes de gran calat que són compartits per totes les persones i pobles d’arreu del món. El 2015, Nacions Unides elabora per primera vegada una agenda global, que interpel·la a totes les nacions del món, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aquesta agenda concreta en 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible, les fites que la humanitat i el planeta han d’haver assolit el 2030 per tal de fer front al desafiament que suposen reptes globals com el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, l’augment de la pobresa i les desigualtats socials, o l’auge dels discursos d’odi i de la xenofòbia. Aquesta Agenda 2030 esdevé el compromís global per a que tothom, des de qualsevol lloc del planeta, la faci avançar localment (glocal). En aquesta agenda, l’educació és un d’aquests objectius, l’ODS4. I alhora l’educació és condició de possibilitat per a l’assoliment de la resta d’objectius. 

Aquest Grup de treball s’emmarca dins la iniciativa d’Aprenentatge Basat en Projecte i Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ABPxODS), de la UPF i Catesco, que té per objectiu promoure la transformació educativa d’escoles i instituts des de l’adopció de metodologies de treball globalitzat enfocades a l’assoliment dels ODS.

Objectius

Aquest grup de treball té la finalitat de concretar les competències per a la sostenibilitat de la UNESCO en uns recursos tangibles i útils per als docents per a promoure’n el seu desenvolupament i avaluació en la pràctica educativa, per les diferents etapes educatives, a través de l’ABP, així com connectar el desenvolupament de les competències en relació amb els objectius d’aprenentatge per cada ODS i el currículum.

Per fer-ho, el grup de treball comptarà amb el suport d’experts internacionals, entre els quals s’hi compten el Dr. Marco Rieckmann (autor principal del document  “Educar per als ODS. Objectius d’aprenentatge” de la UNESCO) o la Felisa Tibbits (referent en educació per a la justícia global), a través d’un taller amb cinc sessions monogràfiques sobre aspectes relacionats amb la definició de les competències per a la sostenibilitat.

La sessió inicial

La sessió de llançament del GT va tenir lloc el passat 22 de setembre en línia. El grup de participants, que compta amb més d’una vintena de docents procedents de centres de primària, centres de secundària i de la universitat, va poder compartir les seves expectatives i discutir la orientació i els objectius del GT. A més a més, el grup compta amb participants que provenen d’altres espais que treballen per la justícia global, com són EduGlobal Stem, Edualter o la Xarxa d’Escoles + Sostenible de Barcelona

Podreu trobar més informació sobre la iniciativa a les nostres xarxes socials o en aquesta mateixa pàgina web, on anirem actualitzant la informació.

Comencem!