Project Description

En el marc de la 41a Conferència General de la UNESCO, el dimecres 10 de novembre a les 13:30, des de la seu de la UNESCO i en directe en línia, Catesco va assistir a un esdeveniment d’especial rellevància per la comunitat educativa: el llançament del nou informe de la Comissió Internacional Futurs de l’Educació, Reimagining Our Futures Together: a new social contract for education. Aquest informe representa el nou posicionament de la UNESCO del què ha de ser el futur de l’educació, amb la mirada posada al 2050, i que té la categoria de l’Informe Faure (1973), l’Informe Delors (1996) o Repensar l’educació: vers un bé comú mundial?  (2015).

Avançant el seu paper de lideratge en el debat mundial sobre el futur de l’educació, la UNESCO va llançar la seva iniciativa Futures of Education a l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York el setembre de 2019 (enllaç notícia web Catesco). Presidida per la presidenta de la República Federal Democràtica d’Etiòpia, la Excma. Sra. Sahle-Work Zewde, una comissió internacional de líders de pensament del món de la política, l’acadèmia, les arts, la ciència, els negocis i l’educació va emprendre un esforç de participació global ampli i inclusiu que va implicar educadors, joves, investigadors, governs, empreses i la societat civil.

En aquesta etapa participativa, Catesco i el col·lectiu Fòrum Futurs de l’Educació, impulsat entre Catesco i la Fundació Bofill, hi va contribuir amb un informe sobre com construir el futur de l’educació a partir de lliçons apreses de l’aliança d’Escola Nova 21. També s’hi van destacar les implicacions en política educativa i la Proposta de Pla 2030 d’Actualització del Sistema Educatiu que es va presentar l’octubre del 2020 amb la Fundació Bofill.

Llegeix la nota de premsa aquí

L’informe

El nou global report basa la seva proposta en la necessitat d’establir un nou contracte social per l’educació, que parteixi de la visió compartida del fi públic de l’educació. Aquest contracte social es basa en dos principis fundacionals: El dret a l’educació de qualitat per a tothom i durant tota la vida, i l’entesa que l’educació com a tasca col·lectiva, pública, i com a bé comú ha de contribuir efectivament a la realització de futurs sostenibles, justos i en pau.

Així mateix, l’informe davant dels reptes globals actuals que afronta la humanitat identifica les disrupcions emergents amb una implicació més significativa sobre l’educació: el planeta i el canvi climàtic (planeta), la regressió democràtica i de drets humans, el desenvolupament tecnològic frenètic i la relació amb la Intel·ligència artificial. Per això, fa 5 propostes per renovar l’educació on, entre d’altres, es remarca el caràcter cooperatiu i col·laboratiu que ha de tenir l’educació i també la professió docent, així com l’èmfasi que cal fer en l’aprenentatge ecològic, intercultural i interdisciplinari, que ajudi alumnes a accedir i produir coneixements, i que desenvolupi, alhora, la seva capacitat de criticar-los i aplicar-los, i remarca el rol que han de jugar escoles i ecosistemes educatius per a esdevenir “model dels futurs als que aspirem”. Per últim, l’informe acaba amb 2 crides a l’acció: una crida a la investigació i a la innovació i una crida a la solidaritat mundial i la cooperació internacional, per a vehicular el compromís de tothom cap a un diàleg social, per a repensar i actuar junts, i reimaginar els nostres futurs plegats.

Llegeix l’executive summary
Llegeix l’informe

L’acte de llançament

Reviu l’acte de llançament

“To transform the world, education must be transformed”