Del 9 al 24 novembre de 2021.

Aquest novembre de 2021, la Conferència General de la UNESCO, que comprèn 193 Estats Membres que es reuneixen de manera biennal a París, celebrava la seva 41ena sessió, que va acabar el passat 24 de novembre després de dues setmanes de debats, eleccions, esdeveniments i commemoracions.

Enguany, s’han adoptat acords clau per renovar i enfortir el multilateralisme entorn l’educació, la ciència i la intel·ligència artificial. Dels acords assolits, destaca l’adopció de la Declaració de París: Una Crida Global per a la Inversió en els Futurs de l’Educació, que pretén augmentar els recursos en educació per a respondre als efectes de la Covid-19. També destaca el llançament de l’informe Re-imaginant els nostres futurs junts: un nou contracte social per a l’educació, presentat a proposta de la Comissió Internacional que ha liderat la iniciativa sobre els Futurs de l’Educació, de la mà de la (re-elegida) Directora General de la UNESCO Audrey Azoulay i l’Exma. Presidenta d’Etiòpia la Sra. Sahle-Work Zewde. 

 En l’àmbit científic, emergeix l’adopció per part dels Estats Membres de dues recomanacions rellevants: la primera, la Recomanació sobre l’Ètica en la Intel·ligència Artificial, que vol ser un instrument ambiciós i ampli per al desenvolupament i desplegament ètic de la intel·ligència artificial; i, la segona, la Recomanació UNESCO sobre la Ciència Oberta, que promou la igualtat entre científics perquè la societat i els polítics puguin gaudir dels beneficis en l’avenç de la ciència. 

Per últim, cal destacar que aquesta 41ena sessió de la Conferència també va celebrar el 75è aniversari de la UNESCO. Es va honrar a l’organització, i també va servir per fer una mirada al passat i veure tots els assoliments que ha realitzat la UNESCO en les darreres dècades.

La participació de CATESCO aquest any ha sigut virtual, però extensiva. S’ha fet un seguiment diari dels esdeveniments de la Conferència a través del E-Journal proporcionat per la UNESCO, així com de les notícies diàries que penjava la organització a les seves xarxes socials, especialment a Twitter, on s’han anat fent ressó de les activitats de la Conferència a través d’un fil d’esdeveniments. CATESCO ha sigut un altaveu a Catalunya dels fets que anaven succeint, sobretot en l’àmbit d’educació a través de la Comissió Internacional del Futur de l’Educació, on va assistir de manera virtual al esdeveniment de presentació de l’informe llençat per a la UNESCO en el marc de la Conferència.