L’informe “Reimaginem junts els nostres futurs. Un nou contracte social per a l’educació” pren el relleu a l’informe Delors de 1996 i reformula el per a què, el què i el com de l’aprenentatge.

  • Demana que els currículums es moguin “cap a aprenentatges centrats en problemes i projectes”, “transcendint els límits disciplinaris per trobar solucions viables i imaginatives”.
  • Per això, proposa un nou contracte social que comporti transformar l’educació per a transformar el món.

Aquest nou contracte social, diu, s’ha de basar en “els principis inherents als drets humans (inclusió i equitat, cooperació i solidaritat, responsabilitat col·lectiva i
interconnectivitat)” i s’ha de regir per dos principis fundacionals que s’han de complir per a qualsevol educació del futur que imaginem:

  •  “Assegurar que el dret a una educació de qualitat es garanteix per a tothom i al llarg de tota la vida”: dret a l’educació d’infants, adolescents, joves i persones adultes.
  • “Reforçar l’educació com una tasca col·lectiva, pública, és a dir, com a bé comú”, per a garantir que respon efectivament a la construcció de futurs més sostenibles, justos socialment i pacífics: el potencial transformador de les societats humanes que té l’educació enfocat a “canviar radicalment la manera de relacionar-nos entre nosaltres i amb el planeta”.
Accedeix al resum fent clic aquí
ACCEDEIX A L’INFORME FENT CLIC AQUÍ