La Declaració d’Incheon és el document que assenta les bases del que ha de ser l’educació els pròxims 15 anys. Així, recull el compromís dels països i de la comunitat mundial a adoptar mesures urgents per transformar les vides mitjançant una nova visió de l’educació. UNESCOCAT ha fet l’edició en Català de tot el document “Declaració d’Incheon i Marc d’Acció per a la implementació de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4: Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom”.

Descarregueu el document aquí

L’any 2015, en el context de l’adopció per part de l’Assemblea General de Nacions Unides dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la UNESCO i sis altres agències de Nacions Unides van organitzar a Incheon el World Education Forum, per determinar les prioritats globals sobre educació per als pròxims quinze anys

Al Fòrum hi van assistir entitats de la societat civil d’arreu del món, entre les quals Unescocat, governs de 160 països, organismes multilaterals i representants del món educatiu. Les conclusions es van recollir a la Declaració d’Incheon Educació 2030, junt amb un Marc d’Acció, per a “Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom”, com estableix l’ODS 4.

Es tracta d’una Declaració molt rellevant per l’àmplia diversitat d’impulsors i per la seva alta aspiració: “Volem transformar vides mitjançant una nova visió de l’educació, amb mesures agosarades i innovadores”, diu. I per això, “Ens comprometem amb caràcter d’urgència amb una agenda d’educació única i renovada que sigui integral, ambiciosa i exigent i que no deixi ningú enrere”. Alhora, el Marc d’Acció recull la necessitat d’aliances amb la societat civil per fer-ho possible (§80), com ha estat Escola Nova 21. Entre altres, la Declaració estableix els valors universals en què es basa l’educació (§5), la necessitat que la inclusió i l’equitat estiguin al centre (§7), la necessària actualització educativa redefinint què entenem per qualitat (§9) o com possibilitar un aprenentatge al llarg de tota la vida des d’una lògica 360º (§10).

Junt amb els documents de la UNESCO Repensar l’educació i Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible, també editats en català per UNESCOCAT, la Declaració d’Incheon Educació 2030 és una eina de referència per a l’ampli consens en què s’ha de basar el treball per a l’actualització educativa a la nostra societat.